14.5.16

Slektshistorie: En intelligent kvinne med litterær interesse

Tippoldemor - Oldemors søstre - Bestemor - Pappa - Meg

Det var kummerlige kår der ute på Aulsetten. Dårlige hus, karrig jord og lite å rutte med. Mine tippoldeforeldres seks døtre utviklet sterke personligheter, imponerende viljestyrke og et overlevelsesinstinkt som gjør meg stolt av å være en av etterkommerne.

Tippoldemor var viden kjent for å være kvass, en litt bister dame som kunne sette himmel og jord i bevegelse for å få igjennom sin vilje. Hun var ikke så rik på penger, men hodet var skarp og motet stort. Hennes intelligens og kjærlighet til litteraturen førte hun videre til sine seks barn.

Oldemors eldste søster
Ole var en høg, kraftig og velbygd mann, som ble religiøst påvirket og utviklet seg til en personlighet. Han ble noe tunghørt, men blid og vennlig, og han var åndsfrisk helt til han døde 88 år gammel. Hans hustru skulle være en intelligent kvinne med litterær\ interesse og som øvde stor innvirkning på sine mange barn, som tross mindre gode økonomiske kår alle arbeidet seg godt fram. (Sitat fra bygdeboka)
Oldemors tre år eldre søster

Odelsgutten lot vente på seg. Da den sjette jenta kom til verden var det slutt. Karen satte seg heller fore å utruste sine døtre det beste hun kunne. Med kustus og intelligens oppdro hun jentene med Bibel og bøker sentralt plassert i den vesle stua. Hun leste i hver ledige stund, og snart fulgte jentene sin mors eksempel.

At hun var en oppvakt dame kan vi se allerede ved konfirmasjonen. + Meget godt er prestens dom. Trolig skulle det litt ekstra til for ei husmannsjente å oppnå et slikt skussmål.

Den tid tør komme, at man ser
mer på hoveder end på kjøn,
mer på dyktighet end på navne.

Ludvig Holberg

To av døtrene fra fattigslige Aulsetten ble lærerinner. Ingen av de giftet seg, ei heller fikk de barn. Kanskje tillot ikke arbeidsavtalen slikt. Begge skinte for seg selv med all sin kunnskap og autoritet. Kunnskap er makt, og med morens strenge krav og formaninger i bunn, hadde de kommet seg opp og frem her i livet. Ei som lærerinne på Voss, den andre i Sogndal. Eksamen ble tatt i 1923 ved Volda lærerskole. 

Jeg er stolt av å ha slike kvinnelige forbilder i familien. 

Ingen kommentarer: