13.11.19

Hvorfor så stille, lille Persille?

Ja, hvorfor har det gått flere måneder siden forrige innlegg, Ellikken? Vi ser jo at du leser bøker, det er ikke det, så HVORFORPOSTERDUINGENTING?

Jo, det er slik at det hersker litt uenigheter i bokblogglandia og generell forvirring i forlagsverden om hvordan vi skal tolke forbrukerombudets nye retningslinjer (eller lover) vedrørende leseeksemplarer. Noen mener mer bestemt enn andre at vi som blogger om bøker vi mottar fra forlagene må merke innleggene med
#reklame
Nei, jeg nekter. Nei, nei, nei. NEINEINEI! Jeg driver ikke med reklame, jeg får ikke et rødt øre fra noen i forbindelse med bokbloggingen, jeg driver litteraturformidling ut i fra velmente tanker om å spre det glade lesebudskap. Jeg har ingen intensjon om å smigre meg inn i bokbransjen, intet ønske om å tiltrekke meg sponsorer, og jeg akter definitivt ikke selge sjela mi for å rose bøker jeg ikke kan gå god for.

Det er rett og slett helt uaktuelt for meg å fremstille meg selv og min bokblogg som noe useriøst, noe kjøpt-og-betalt. Jeg er ingen blogger som skriver for å tjene penger. Jeg er bare en bokblogger, en kulturbærer som skriver ut i fra ren personlig interesse, som kjenner glede over å kunne gjøre noe for andre, fremheve de som fortjener å fremheves, et utløp for overskudd både av tid og energi. 

Resultatet av denne protesten er stabler med leseeksemplarer hjemme, et titalls leste bøker jeg ikke kan blogge om, svekket leselyst og en bokblogg lagt i sørgelig dvale. 
* Tittelen henviser til Inger Hagerups barnedikt Lille Persille.