23.3.10

Det bor et barn i mitt hjerte, red. Aida Helene Løwer

Det bor et barn i mitt hjerte, av Aida Helene Løwer m.fl.

Foto: Bokkilden.no

Fra bokomslaget:
En dypt gripende bok om å miste et barn, om en sorg det ikke finnes nok litteratur om. Hvordan sørger man over et barn man aldri fikk bli kjent med? Hvordan kan man håndtere savnet etter en lykke som aldri kom? Her møter vi mennesker som fortsatt er midt oppi sorgen, vi møter dem som er rasende på det medisinske apparatet - og vi ser hvordan man makter å leve videre.Ti personlige, nære historier om å miste, og om tiden etterpå. I tillegg gir en jordmor og en psykolog faglig perspektiv på problematikken.Om forfatterneAida Løver er assistentlærer i ungdomsskolen og Alexandra Beverfjord er journalist i Dagbladet. Dr.philos. Atle Dyregrov er spesialist i klinisk psykologi og har arbeidet mye med sorg hos barn, unge og voksne.
Jeg har fulgt både forfatter og intervjuobjekter gjennom mange år og kan historiene deres fra før, men like fullt - om kanskje enda sterkere - var det å lese om barna som ikke fikk vokse opp, mellom to permer.

Man kan ikke kaste terning for å vurdere en slik bok. Den er altfor viktig og nødvendig til det. Å miste barn, også barn som kommer stille til verden, er så alt-om-slukende vondt og smertefullt, at mennesker som ikke selv har opplevd det, ikke kan forstå, men forsøke å forstå. Ved å lese andres historie kan man lettere få et innblikk i deres situasjon. Intervjuobjektene forteller om den store tragedien og hvordan de har opplevd tiden etterpå. Sorgen går ikke over, men den forandrer seg over tid til å bli lettere å leve med. Disse fasene er viktige å være bevisst for pårørende, men også for foreldrene selv - At de vet at de ikke er alene om denne sorgen, og at det vil bli bedre - At de igjen vil leve fullverdige liv. Litt annerledes, men likevel fullverdige.

Boken avsluttes med artikler av fagpersoner; en psykolog og en jordmor. Fulle av nyttig informasjon, og med hjertet fullt av personlige historier blir dette en fin knagg å sortere alle tankene på

Ingen kommentarer: